Nivelrikko

20.01.2023

Tässä tekstissä kerron lyhyesti nivelrikosta ja kuinka minä hoidan kyseistä vaivaa vastaanotollani.


Artroosi, eli nivelrikko on ihmisen tavallisin nivelsairaus. Noin 1 miljoonalla suomalaisella on nivelrikko. Sairautena nivelrikko vaikuttaa koko niveleen ja voi aiheuttaa muutoksia nivelrustoon, luuhun, nivelnesteeseen sekä lihaksiin. Nivelrikko aiheuttaa eniten vaivaa polvessa sekä lonkassa, mutta sitä esiintyy myös kehon muissa nivelissä kuten selkärangan nivelissä, isovarpaan tyvessä, sormien kärkinivelissä, kyynärpäässä ja acromioklavikulaarinivelessä (AC-nivelessä).

Nivelrikossa nivelpintaa peittävä rustokudos rikkoontuu ja vähentyy, jonka tehtävänä on toimia liukupintana ja myös osittaisena iskunvaimentajana. Nivelrikosta aiheutuva kipu syntynee nivelkalvon, nivelkapselin, subkondraalisen luun, luukalvon, lihasten ja ligamenttien nosiseptoreiden ärsytyksestä.

Nivelrikon oireita:

 • kipu nivelessä rasituksessa ja liikkeessä
 • särky liikunnan jälkeen
 • turvotus
 • alentunut liikkuvuus/nivelen jäykkyys
 • starttikipu, esim. aamuisin tai pitkän istumisen jälkeen
 • krepitaatio tai rahina nivelessä

Nivelrikon riskitekijöitä:

 • korkea ikä
 • ylipaino
 • aikaisempi vamma nivelessä (esim. kierukkavamma polvessa)
 • perintötekijät
 • fyysisesti raskas työ
 • naissukupuoli (naisilla on enemmän nivelrikkoa erityisesti polvessa sekä sormissa)


Nivelrikon diagnoosi perustuu potilaan anamneesiin (kertomukseen), kliiniseen tutkimiseen sekä radiologisiin löydöksiin. Nivelrikkoa ei voi parantaa, mutta hoidon tavoite on vähentää kipua, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä sekä estää nivelrikon etenemistä.


Nivelrikon ennaltaehkäisy?

Nivelten sopiva kuormittaminen, eli harrastamalla säännöllisesti liikuntaa kaikissa elämänvaiheissa, erityisesti lapsi- ja kasvuiässä säilyttävät ja jopa parantavat terveen ruston ominaisuuksia. Ylipainon välttäminen on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tekijä polven sekä lonkan nivelrikossa - esim. jo 5kg laihtuminen vähentää polvinivelrikon ilmaantumisen todennäköisyyttä naisilla peräti 50 %.

Mitä tehdään vastaanotolla?

Osa potilaista, ketkä tulevat vastaanotolleni ovat jo saaneet nivelrikkodiagnoosin ja etsivät apua sen hoidossa. Osa potilaista taas tulevat vastaanotolleni, kun heillä on ollut särkyjä ja muuta vaivaa esim. polvessa, lonkassa tai muussa nivelessä ja miettivät mikä voi aiheuttaa heidän vaivansa.

Ensimmäinen tapaaminen alkaa aina haastattelulla, jossa kartoitetaan potilaan oirekuva, sairaushistoria sekä yleisterveys. Haastattelun jälkeen suoritan kliinisen tutkimisen saadakseni paremman kokonaiskuvan potilaan vaivasta sekä muiden mahdollisten vaivojen poissulkemiseksi. Kliinisen tutkimisen löydösten sekä potilaan kertomuksen perusteella tehdään hoitosuunnitelma.

Hoidon tavoitteena on vahvistaa alueen lihaksia, vähentää kipua sekä parantaa liikkuvuutta kyseisessä nivelessä.

Hoito voi sisältää pehmytkudoskäsittelyä ja mobilisaatiota kivun vähentämiseksi ja liikkuvuuden parantamiseksi. Hoidon suurin vaikutus saavutetaan potilaan omalla harjoitelulla vahvistamalla alueen ympärillä olevaa lihaksistoa. Vastaanotolla käydään läpi harjoitusohjelma, jonka potilas voi suorittaa kotona tai kuntosalilla. Harjoittelu suunnitellaan yksiöllisesti ja yhdessä potilaan kanssa. Harjoittelun tulee olla kivutonta tai aiheuttaa vähäistä kipua suorituksen aikana.

Lähteet:

Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 20.1.2023). Saatavilla internetissä: https://www.kaypahoito.fi/hoi50054#s11_3

Nivelrikko. Suomen Nivelyhdistys ry. Saatavissa: https://nivel.fi/nivelrikko/yleista-tietoa/

Tom Petterson. 2022. Nivelrikko. Reumaliitto. Saatavissa: https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumataudit/nivelrikko