Artros

20.01.2023

I denna text beskriver jag kort artros och hur jag behandlar besväret på min mottagning.


Ledförslitning, dvs. artros är människans vanligaste ledsjukdom. Ca 1 miljon finländare har artros. Artros är en sjukdom som drabbar hela leden och kan orsaka förändringar i såväl ledbrosk, ben, ledkapsel, ledvätska och muskler. Artros orsakar mest besvär i knä- och höftleder, men förekommer också i kroppens andra leder som ryggradens leder, stortåns bas, fingrarnas ytterleder, armbågen och acromioklavikularleden (AC-leden).

Vid artros sker bristningar och förminskning av ledytornas broskvävnad, vars uppgift är att huvudsakligen fungera som glidyta men också som stötdämpare. Smärtan som orsakas av artros beror troligtvis på nosiseptorisk irritation på ledhinnan, ledkapseln, subkondrala benet, benhinnan, musklerna och ligamenten.

Symptom vid artros:

 • smärta i den påverkade leden vid belastning och rörelse
 • värk efter aktivitet
 • svullnad
 • inskränkt rörlighet/ledstelhet
 • startsmärta, t.ex. på morgonen eller efter långvarigt sittande
 • krepitation eller prassel i den påverkade leden

Riskfaktorer för artros:

 • hög ålder
 • övervikt
 • tidigare skada i leden (t.ex. meniskskada i knäet)
 • ärftlighet
 • fysiskt tungt arbete
 • kvinnligt kön (kvinnor har mera artros särskilt i knän och fingrar)


En artrosdiagnos baserar sig på klientens anamnes (berättelse), den kliniska undersökningen och radiologiska fynden. Artros kan inte botas, så behandlingens mål är att lindra smärtan, bevara eller förbättra funktionen och förhindra artrosens fortskridning.


Kan artros förebyggas?

Lämplig belastning av lederna med regelbuden motion i alla livsskeden, i synnerhet i barndomen och uppväxtåldern upprätthåller, och kan till och med förbättra egenskaperna på frisk broskvävnad. Att undvika övervikt är också en märkbart förebyggande åtgärd för artros i knän och höfter - t.ex. redan en 5kg viktnedgång minskar risken för knäledsartros hos kvinnor med upp till 50%.

Vad görs vid mottagningen?

Vid artros kommer en del klienter till min mottagning som redan har fått en artrosdiagnos och söker hjälp för dess behandling. Andra klienter kan ha lidit av besvär i knäet, höften eller i en annan led en stund och kommer till min mottagning för att de undrar över vad som orsakar besväret.

Första besöket inleds alltid med en intervju för att kartlägga klientens symptombild, sjukdomshistoria och allmänna hälsa. Efter intervjun görs en klinisk undersökning för att få en bättre uppfattning av besväret och för att kunna exkludera andra möjliga besvär som kan orsaka symptomen. Baserat på de kliniska fynden i undersökningen och klientens anamnes görs en behandlingplan.

Målet med behandlingen är att stärka områdets muskulatur, lindra smärtan och förbättra rörligheten i den påverkade leden.

Behandlingen kan innehålla mjukvävnadsbehandling och mobilisering i syfte att linda smärtan och uppnå bättre rörlighet i leden. Största effekten i behandlingen uppnås via klientens egna träning för att stärka områdets omkringliggande muskulatur. Vid mottagningen går vi igenom ett träningsprogram som klienten kan göra antingen där hemma eller på gymmet. Träningens upplägg baserar sig på klientens nivå och görs i samförstånd med klienten. Träningen skall vara smärtfri eller orsaka minimal smärta vid dess utförande.

Källor:

Knä- och höftledsartros. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Ortopedföreningen i Finland. Helsingfors: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2021 (hänvisning 20.1.2023). Tillgänglig på internet: https://www.kaypahoito.fi/sv/gvr00064#K1

Nivelrikko. Suomen Nivelyhdistys ry. Saatavissa: https://nivel.fi/nivelrikko/yleista-tietoa/

Ledförslitning. Uppdaterad 2022. Reumaliitto. Tillgänglig: https://www.reumaliitto.fi/sv/reuma-abc/reumatiska-sjukdomar/ledforslitning